پرتال جامع تیهو سایت

محل تبلیغات در صفحه اصلی تیهو سایت
محل تبلیغات در صفحه اصلی تیهو سایت

زناشویی و همسرداری

زناشویی و همسر داری:


ازدواج پیوند آیینی است میان زن و مرد که طی رسوم خاص مربوط به هر مذهب و ملت برقرار می گردد و به موازات آن روابط زناشویی و سکس در زندگی زناشویی شکل می گیرد.
همبستری و زناشویی موفق را باید در سازگاري و اخلاق زناشویی،لذت و رضایت آمیزشی و همبستری طرفین در روابط زناشویی، همچنین بارداری و زایمان موفق جست.در بعضی از مذهب ها چند همسری و نیز ازدواج موقت و یا ازدواج با زنان صیغه ای مرسوم می باشد که طی این نوع ازدواج نیز مقاربت و برقراری رابطه جنسی با جنس مخالف جایز می باشد.
همه کشور هايي که ازدواج را به رسمیت می شناسند برقراری روابط زناشویی با غیر همسر (زناي با دیگری)را مخالف قوانین و ضوابط ازدواج می شمارند.همسر داری لازمه زندگی مشترک زن و مرد و بقای رابطه زناشویی رضایت بخش در بین زوج های موفق می باشد.
دین اسلام به آموزش و رعایت مهارتهاي ضروری برای همسر داری موفق و رمز و راز شوهر داري و فرهنگ تفاهم همزیستی زوجین تاکید فراوانی دارد.در نهایت آمیزش جنسی و روابط زناشویی را مکانیزمی در نظر می گیریم که به صورت  طبیعی پیوندی جنسی و غیر جنسی میان  زن و شوهر برقرار می کند. به آمیزش جنسی و سکسی به عنوان بخشی از نظام  باروری طبیعت نگریسته می شود.