پرتال جامع تیهو سایت

محل تبلیغات در صفحه اصلی تیهو سایت
محل تبلیغات در صفحه اصلی تیهو سایت

بارداری و زایمان

بارداری و زایمان :

دوران بارداری و حاملگی یکی از دوران های طلایی و خاص در زندگی بانوان به شمار می رود .زن باردار و آبستن در رحم خود دارای رویان(پیش از ۲ماهگی )و یا چنین (پس از ۲ماهگی ) می باشد. بارداری در انسان حدود ۴۰ هفته می باشد که این دوران با زایمان و به دنیا آمدن نوزاد به پایان می رسد.

برای تشخیص بارداری می توان از تست بارداری و نشانه های آن استفاده کرد. زایمان اوج دوران بارداری یک زن نامیده می شود و دارای انواعی مانند زایمان طبیعی, زایمان بدون درد, زایمان در آب , زایمان سخت و یا عمل سزارین می باشد. برای جلوگیری از بارداری و حاملگی سریع و دور از انتظار بایداز روشهای پیشگیری همانند قرص ضد بارداری, کاندوم و روشهای طبیعی استفاده کرد.

در مواردی جنین انسان نارس یا مرده به دنیا می آید که به آن سقط جنین می گویند و گاه خود زن باردار اقدام به ابن عمل از طریق روشهای سقط جنین می نماید. بعد از سه ماهگی زن باردار می تواند جهت تعیین جنسیت جنین (دختر یا پسر بودن)به پزشک سونوگرافی مراجعه نماید.بانوان عزیزباید به شدت مراقب افسردگی پس از زایمان باشد.